Ovde navedeni uslovi korišćenja Internet stranica Trimin DOO predstavljaju pravila i odredbe kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici predmetnih stranica.

Ukoliko nastavite sa korišćenjem predmetnih stranica, smatraće se da ste pristali na sledeće pravne uslove:

Ovim prihvatate i podvrgavate se materijalnom pravu Republike Srbije kao isključivo merodavnom pravu za tumačenje, primenu i pravne posledice svih dopuštenja, isključenja, i uslova upotrebe ove web stranice. Za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi sa njima, nadležni su isključivo sudovi Republike Srbije. Trimin DOO ne odgovara za pristup predmetnim internet stranicama sa teritorija država gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatraće se da je pristup internet stranicama sa navedenih lokacija preduzet svojevoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Trimin DOO, ili je ustupljen Trimin DOO, a u vlasništvu je trećih lica. Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica Trimin DOO, pojedinačnih delova i elemenata internet stranica, kao što je logotip Trimin DOO, bez izričitog pismenog odobrenja Trimin DOO.

Sve informacije dostupne na internet stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa ovih internet stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Ovim ste upoznati i prihvatate korišćenje servisa za potrebe vođenja statistike sajta.

Informacije koje Trimin DOO objavljuje na ovim internet stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja, međutim, Trimin DOO ne garantuje za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka objavljenih na ovim internet stranicama. Trimin DOO ne garantuje, izričito ili prećutno, za podobnost upotrebe bilo kojeg od objavljenih podataka za bilo koju svrhu, kao ni za potpunost ili korisnost bilo koje od objavljenih informacija, sistema, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na internet stranicama ne smeju se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste saglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi sa tim.

Trimin DOO neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovim internet stranicama. Trimin DOO ne garantuje da će ova web lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove internet lokacije na svoju sopstvenu odgovornost. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove internet stranice, prihvataju da obeštete Trimin DOO za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastanu nesavesnim korišćenjem materijala sa internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu bez obzira da li je ista prouzrokovana namerno ili ne.

Prilikom poseta predmetnih stranica vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obavezujemo se da, osim ako to od nas zatraže zakonom ovlašćena lica, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Bez vaše dozvole ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim internet stranicama nikome izvan Trimin DOO, osim u slučajevima kad u najboljoj nameri smatramo da imamo zakonsku obavezu otkrivanja takvih podataka, i u slučajevima kad je takve podatke neohodno otkriti ovlašćenim saradnicima Trimin DOO u cilju održavanja i vođenja aktivnosti na web stranicama Trimin DOO, uključujući, na primer, dodelu nagrada u nekoj igri na internetu, s tim da su ti saradnici Trimin DOO obavezni da čuvaju poverljivost takvih podataka i da ih ne otkrivaju trećim licima osim na osnovu ovlašćenja lica o čijim je podacima reč u konkretnom slučaju.

Trimin DOO može u svako vreme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmeniti podatke objavljene na ovim internet stranicama.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraće se nepoverljivom, te Trimin DOO ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reprodukuje, koristi, raspolaže i distribuira trećim licima bez ograničenja. Dalje, slobodni smo da koristimo ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primera radi razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo Trimin DOO. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internet stranicama pripada Trimin DOO. Sva prava su zadržana. Slike i tekstovi prikazani na ovim stranicama ne smeju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim osim uz odobrenje Trimin DOO. Drugačija upotreba materijala sa predmetnih internet stranica nije dopuštena.

Korišćenjem materijala sa internet stranica, medijski korisnici obvezuju se da se u potpunosti pridržavaju ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

Privatnost naših potrošača vrlo nam je bitna, u nastavku je prikaz naše bezbednosne politike, ali ako imate bilo kakva dodatna pitanja, kontaktirajte naš Korisnički servis tim. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla.

Preuzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja vaših ličnih podataka, uključujući i šifrovanje vašihpodataka važećim standardima industrije.

Tokom vaše posete našem sajtu možemo prikupiti određene lične informacije koje su neophodne da podesite svoj nalog, u svrhu naplate, za isporuku vaše robe i ankete. Zadržaćemo vaše informacije onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo vaš nalog, za proces eventualnog povrata ili zamene, odgovoriti na bilo kakvu primedbu/povratnu informaciju ili da Vam pružimo promotivne informacije za koje ste prijavljeni.

Ukoliko više ne želite da budete registrovani kupac i ne želite da se Vaši podaci nalaze u bazi registrovanih kupaca, možete poslati zahtev na e-mail info@trimin.co.rs. Naš korisnički servis će obraditi Vaš zahtev i e-mailom Vas obavestiti o uklanjanju Vaših podataka iz baze kupaca.

Internet prodavnica www.trimin.co.rs neće predati vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ako se to od nas ne bude zahtevalo zakonom.

Maloletnici mogu koristiti našu internet prodavnicu uz nadzor roditelja ili staratelja.

Naš sajt može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete našem sajtu u skladu sa vašim ličnim potrebama. Možete onemogućiti kolačiće podešavanjem svoje Internet postavke.

Ova stranica može da sadrži linkove ka drugim sajtovima sa svojim politikama privatnosti, mi nismo odgovorni za politiku privatnosti tih sajtova.

Internet prodavnica www.trimin.co.rs zadržava pravo da odbije pružanje usluge, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni uslovi korišćenja, a shodno zakonskim ograničenjima.